Styrelsen och ansvarsområden

Styrelsen 2023

Ordförande Anna Wikblad Granath,

Vice ordförande Anders Wiklund

Kassör Peter Sjölund, Information, marknadsföring, sociala media

Sekreterare Börje Svensson

Ledamot Linda Ljungqvist Moderatkvinnorna

Ledamot Erik Lindgren,

Ledamot Anders Lindh Gruppledare

Ytterligare ansvarsområden kommer att fördelas vid kommande styrelsemöten