Styrelsen och ansvarsområden

Styrelsen 2024

Ordförande Anna Wikblad Granath,

Vice ordförande Anders Wiklund

Kassör Peter Sjölund, Information, marknadsföring, sociala media

Sekreterare Vanja Ottevall

Ledamot Börje Svensson

Ledamot Per Helin

Ledamot Anders Lindh Gruppledare

Ledamot Sarah Feller MUF – Moderata Ungdomsförbundet

Ytterligare ansvarsområden kommer att fördelas vid kommande styrelsemöten