Styrelsen och ansvarsområden

Styrelsen 2022

Vice ordförande Anna Wikblad Granath, Medlemsansvarig och utbildningsledare

Kassör Peter Sjölund, Information, marknadsföring, sociala media

Ledamot Helena Lindström, Moderatkvinnorna och lokalansvarig

Ledamot Felicia Dahlström, MUF. Moderata Ungdomsförbundet

Ledamot Anders Lindh, Gruppledare/Kampanjledare

Adjungerad Mikael Rosén, (kommunfullmäktiges ordförande)