Moderaternas vallöften 2022

  1.    Medlemskap i Nato
Äkta självständighet har man inte i ängslig isolation, det har man i frivillig gemenskap med andra. En moderatledd regering är beredd att efter valet lämna in en Natoansökan, om det finns majoritet för det i riksdagen. Moderaterna tillsätter därför nu ett eget kansli i riksdagen tillsammans med extern utrikes- och säkerhetspolitisk expertis som får i uppdrag att förbereda allt som krävs för att inför en Natoansökan.  Moderaternas löfte: Som statsminister kommer Ulf Kristersson att leda Sverige in i Nato under nästa mandatperiod.

2. Rusta upp Sveriges försvar – militärt och civilt.  
Utan en fungerande försvarsmakt, har vi ingen självständighet. Rysslands krig mot Ukraina innebär ett helt nytt och sämre säkerhetsläge. För att möta detta är Moderaternas löfte: Ökade försvarsanslag så att de motsvarar två procent av BNP 2025 för mer kompetent personal, modern utrustning och en ökad övningsverksamhet. Stärkt försörjningsberedskap. Mer resurser ska satsas på att säkra tillgången till saker som läkemedel, livsmedel och drivmedel.  

3.    Återupprätta lag och ordning
Utan trygghet ingen frihet. Ingen kvinna ska behöva se sig över axeln på vägen från busstationen. Barn ska inte rånas på sina jackor. Vägspärrar ska inte kunna sättas upp av gängkriminella för att begränsa friheten för alla andra. Skjutningarna ska inte slå rekord år efter år. Moderaternas löfte: På sikt 32 000 poliser – genom höjda polislöner och betald utbildning Avskaffa dagens straffrabatter och skärp straffen – inte minst när det gäller vålds- och sexualbrott Gör det kriminellt att vara med i ett gäng, inför dubbla straff för gängkriminella och ett system med visitationszoner. Och tillåt anonyma vittnen. Utvisa fler personer som begår brott  

4.    Ett helt fossilfritt energisystem – genom mer kärnkraft
Utan stabil elförsörjning – ingen självständighet. Sverige ska inte elda 140 000 liter olja i timmen för att klara elförsörjningen när det är kallt och vindstilla. Och privatpersoner ska inte behöva ta lån för att kunna betala elräkningen. Moderaternas löfte:
Att fortsatt driva våra befintliga kärnkraftsreaktorer och satsa på nästa generations kärnkraft genom ökad forskning och att det byggs en forskningsreaktor.
Ta bort förbudet mot att ha fler än tio kärnkraftsreaktorer i drift och tillåt att kärnkraftsreaktorer byggs på fler platser än de befintliga.
Ge planerbara kraftslag som kärn- och vattenkraft betalt för sin tillgänglighet. Bygg ut elnäten för att klara elektrifieringen av samhället och klimatomställningen. 
 
5.    Återupprättad arbetslinje
Ska det finnas pengar till ökad säkerhet, trygghet och bättre välfärd så måste fler bidra istället för att leva på bidrag. I höstens val står arbetslinjen står mot bidragslinjen. Sverige ska inte ha mer av friår och ledighetsveckor. Istället ska vi se till att de som ställer klockan och går till jobbet får behålla mer av sin lön. Och fuskat ska stoppas. Kriminella ska inte kunna lura till sig 20 miljarder kronor per år som är avsedda för välfärden. Moderaternas löfte:
Att införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla bidrag
Sänkt skatt på arbete så att det lönar sig bättre att anstränga sig
Krafttag mot bidragsfusk – genom bland annat en folkräkning