Senaste nytt

Därför släppte M vallöftet om trafiken genom Falun: ”Vi har inte kommit överens”

27 augusti 2022 07:28

Moderaterna lovade satsningar mot bilköer i Falu centrum.

Men det är inte gjort efter fyra år vid makten för Falualliansen med fem borgerliga partier.

– Vi har inte kommit överens, säger Kent Svens (M), vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Text: 

Karin Sundin

Moderaterna drev kravet om satsningar mot bilköer på Korsnäsvägen, mellan Resecentrum och Knutpunkten. Men i samarbetet i Falualliansen släppte partiet vallöftet.Bild: Seth Jansson

Bilköerna växer fortfarande i centrum vid rusningstrafik. Frågan fick stor uppmärksamhet i valrörelsen 2018 och inför omvalet året efter. De fem borgerliga partierna ville se mer plats för trafiken genom stan. Moderaterna var tydligast.

”Vi måste på något sätt bygga om där vi har propparna”, förklarade Mats Dahlberg (M), dåvarande kommunalråd.

Även Kent Svens förklarade vid en presskonferens Moderaternas vilja att bredda Korsnäsvägen igen mellan Resecentrum och Korsnäsvägen.

Arkivbild från valrörelsen inför omvalet i Falun 2019. Anders Runström, (Falupartiet), Kent Svens (M) och Tina Sjöström (M) ville se ombyggnader för snabbare trafik genom centrum.Bild: Karin Sundin

Annonshttps://5fb20f65ea5efd658e1adc28100fa2be.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Men inom Falualliansen fanns olika åsikter om satsningen, konstaterar Kent Svens idag.

– Centern har bromsat. Det här har inte prioriterats som vi hade önskat.

Därför kom inte utredningar om alternativa lösningar igång under mandatperioden, säger Kent Svens.

Hur känns det att lova samma satsning igen, trots att ni suttit vid makten i fyra år och köerna är kvar?

– Centern har bedömt att det här inte är viktigast att göra just nu. Vi moderater tycker det, men i ett samarbete får man ge och ta. Vi har gjort vad vi har kunnat och får dra lärdom av det här.

Vad har ni dragit för lärdomar?
– Att göra en avsiktsförklaring innan man går in i ett samarbete och slå fast vilka frågor som ska prioriteras. Där kan vi vara självkritiska. Ofta tror man att man tycker samma sak om allting, men det gör man inte.

”Vi har gjort vad vi har kunnat och får dra lärdom av det här”, säger Kent Svens (M) om att partiet lovade trafiksatsningar i centrum som inte blivit genomförda.Bild: Lars Dafgård

Kent Svens vill samtidigt betona att han anser att samarbetet inom Falualliansen i övriga trafikfrågor har fungerat bra under mandatperioden.

Hur viktig är just den här frågan för Moderaterna om det blir aktuellt med fortsatt styre efter valet?

– Det måste vi diskutera inom partiet.

Trafiken på Korsnäsvägen och köer vid Resecentrum är en aktuell fråga i ännu en valrörelse.Bild: Seth Jansson

Anders Runström (Falupartiet) var ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter förra valet. Han ser en annan förklaring till uteblivna satsningar på trafiksträckan.

Annonshttps://5fb20f65ea5efd658e1adc28100fa2be.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

– Vi ville ha en lösning ihop med satsningen Rödbrotomten. Men det drog ut på tiden. Jag ville också att vi skulle komma fram till breda överenskommelser i nämnden.

Även Anders Lindh (M), kommunalråd, är självkritisk kring Moderaternas vallöfte om initiativ mot bilköer.

– Vi får inte guldstjärna där. Sträckan kallas ju för ”parkeringen” och räddningstjänsten undviker den.

”Moderaterna har ett större fokus på biltrafiken, vi på gång- och cykeltrafik”, säger Susanne Martinsson (C) .Bild: Karin Sundin

Susanne Martinsson (C) är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sedan 2020. Hon håller med om att C och M inte varit överens i frågan.

– Moderaterna har ett större fokus på biltrafiken, vi på gång- och cykeltrafik. Då får man kompromissa.

Hur mycket har det spelat roll att C, ihop med S och MP, satt vid makten under ombyggnaden av södra centrum?
– För oss har den har den här frågan inte varit högst prioriterad på dagordningen.

Men även Susanne Martinsson anser att trafiken på sträckan mellan Resecentrum och Knutpunkten inte alltid har ett bra flyt, på grund av byggnationen.

– Det finns en underdimensionering. Men åtgärder kräver först en större analys av hela trafikflödet genom stan, varifrån trafik kommer och vart den är på väg. Det kan ju också finnas enklare åtgärder som går att göra först som får effekt.

Varför har det inte skett under fyra år?
– Vi har inte prioriterat frågan eftersom våra trafikingenjörer har haft fullt upp med många andra trafikärenden.

Lagen om stöd och service är en viktig frihetsreform som måste värnas

Intressant debattartikel av Ann-Britt Åsebol, Helena Lindström och Anna Wikbladh Granath. Klicka på länken för att läsa artikeln.

https://www.falukuriren.se/2022-07-28/lagen-om-stod-och-service-ar-en-viktig-frihetsreform-som-maste-varnas?shareSource=sharebutton

Moderaterna arbetar för ett aktivt Slätta

Vi Moderater i Falun har beslutat att vi kommer att arbeta för att utveckla Slätta. Därför kommer vi att driva följande frågor:

* Att snarast öppna Slättas gym för privatpersoner.

* Att snarast öppna en fysisk fritidsgård i området och att utnyttja lediga lokaler för olika aktiviteter.

* Att utveckla natur, fritid och kultur i Stångtjärnsområdet året runt.

Ny skolsatsning

Björn Ljungqvist

I alliansens budget för 2023 gör vi en särskild riktad satsning på att stärka skolbarnens förmåga att läsa, skriva och räkna i grundskolans tidiga år (lågstadiet). Betydelsen av att hänga med och tillgodogöra sig de så kallade kärnämnena tidigt är enorm. Även små brister i lågstadiet växer inte sällan till stora kunskapsbrister senare under skolresan. De goda exemplen på vad som verkligen fungerar finns redan i en del av våra kommunala grundskolor. Nu satsar vi åtta 8 extra miljoner på att sprida och utveckla dessa undervisningsmetoder till att omfatta alla våra barn på lågstadiet

.Björn Ljungqvist

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Arbetskläder förskola

Vi moderater har under mandatperioden haft ett stenhårt fokus på barnens behov i våra skolformer (förskola, grundskola och gymnasium). Behoven är liksom i alla andra kommuner enorma, inte minst i spåren av pandemin.

En mycket viktig del i detta arbete är att vi har bra personal som trivs och vill utvecklas tillsammans med Falu kommun under lång tid. Våra satsningar på nya skolbyggnader samt satsningar på kompetensutveckling (som har varit lite besvärligt att verkställa under pandemin) är delar i detta arbete. 

Under den senaste tiden har behovet av arbetskläder för personal i förskolan lyfts som en prioritering från personalgrupperna. Falu kommun erbjuder idag arbetskläder för utomhusbruk, men den aktuella diskussionen har handlat om en mera heltäckande klädkollektion (byxor, t-shirt, pikéskjorta, tröja, etc.). Motivet har varit att kläder slits extra mycket på arbetsplatsen, liksom det gör inom andra yrken där man bär särskilda arbetskläder eller uniform. 

För att få rätsida på denna fråga och komma fram till ett beslutsunderlag som är bra för såväl nämnden som förskolans personal, har alliansen till nämnden i maj beställt ett utredningsuppdrag som skall klargöra följande punkter:

  • Att tillsammans med personalen utreda vad arbetskläder/arbetsuniform faktiskt innebär med utgångspunkt från färg, form, funktion och faktiska inköpsvolymer.
  • Beräkna den årliga kostnaden. 
  • Utredningen skall presenteras i september 2022.

After Work 20/5

I kväll hade vi Falumoderater ett välbesökt After Work på Bergalid i Falun där vi fick ta del av intressanta synpunkter från våra riksdagsledamöter Richard Herrey och Maria Stockhaus. Och MUF var som vanligt väl representerade.

Inbjudan till After Work

Tillsammans tar vi ansvar för näringslivets kompetensförsörjning

Det händer mycket spännande i vårt regionala näringsliv just nu. Stora arbetsgivare som Northvolt, Försvarsmakten, Hitachi, Boliden, SSAB och många fler väljer att satsa i regionen. Dessa satsningar medför också en hög förväntan på de kommuner som berörs. Naturligtvis i form av hög kvalitet på den kommunala kärnverksamheten (skolor, bostäder, infrastruktur), men även när det gäller att bidra till kompetensförsörjningen.

Lokala näringslivsföreträdare har under en lång rad år flaggat för att tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är det största hindret för utveckling och tillväxt. Denna utmaning riskerar att bli ännu större om vi nu inte en gång för alla kraftsamlar kring konkreta lösningar.

Falun och Borlänge har som länets största kommuner ett särskilt ansvar att vara den drivande kraften i detta arbete. Tillsammans är vi en storstadsregion med mycket muskler. Var och en för sig är vi två mellanstora landsbygdskommuner som riskerar att misslyckas med att förvalta den fantastiska möjlighet vi har framför oss.

Moderaterna i Falun och Borlänge ser detta samarbete som högsta prioritet och vi har redan bidragit till praktisk handling i denna riktning.  I Falun har alliansen precis beställt en utredning av gymnasiets utbildningsutbud för att i högre grad matcha oss mot arbetsmarknadens behov, på både kort och lång sikt. Moderaterna i Borlänge har lämnat in en motion med precis samma innebörd till kommunfullmäktige. Dessa båda utredningar skall naturligtvis genomföras ”hand i hand” mellan våra kommuner. I vissa fall är det lämpligare att kraftsamla i Borlänge, i andra fall i Falun beroende på lokala förutsättningar.

Att konkurrera med varandra på ett negativt sätt medför svårigheter att behålla en ekonomi i balans. Detta medför i sin tur risk för att utbildningen inte tillåts hålla rätt kvalitet då det saknas utrymme att satsa på personal och rätt lärmiljöer. Dåligt för våra respektive kommuner och dåligt för näringslivet.

Minst lika viktig är vuxenutbildningen. Falun har satsat på ett system med vuxenutbildning på ”auktorisation”. Den stora finessen med detta är att vi kan tillhandahålla skräddarsydda utbildningar utifrån specifika arbetsmarknadsbehov med mycket kort varsel. Även Borlänge kan dra nytta av detta, om den politiska viljan finns. Om vi kan bidra till att lösa kompetensförsörjningen samtidigt som vi får människor som vill arbeta i riktiga arbeten så vill vi moderater göra det, med entusiasm och kraft.

Så låt oss nu ta chansen att tillsammans bygga Falun-Borlänge regionen långsiktigt konkurrenskraftig och stark!

Björn Ljungqvist (M), Falu kommun

Ulrik Bergman (M), Borlänge kommun

Anders Lindh (M), Falu kommun

Christer Navjord (M), Borlänge kommun

MUF Falun presenterar Felicia Dahlström som är omvald till vice ordförande i MUF Falun´s styrelse.

Moderaterna i Falun presenterar Björn Ljungqvist

Det livslånga lärandet är ledstjärnan för Björn Ljungqvist, Moderat ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och inflyttad Falubo. Björn är född och uppväxt i Stockholm och var redan som ung politiskt intresserad, men det var efter att ha flyttar runt en del som han bosatte sig i Härjedalen och beslöt sig för att ta aktiv del i det politiska livet. Intresset föll på näringslivsfrågor och utbildning, något som han för övrigt anser hör ihop under visionen om det livslånga lärandet vilket han formulerar under temat; En sammanhållen skolresa utan svaga länkar, där varje del måste hålla en hög kvalitet och förbereda eleverna inför vuxenlivet vilket bör ske i samverkan med näringslivet och omvärlden. Under Björns tid som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden har beslut tagits om en ny skola i Sundborn, samlokalisering av särskolan och en återstart av turistprogrammet på gymnasiet. Enligt Björn är detta nödvändigt för att nutidsanpassa skolan som ett verktyg att kvalitetssäkra utbildningen för att så många elever som möjligt skall klara skolan på bästa möjliga sätt. Därför behövs de bästa lokalerna, de bästa lärarna och de bästa studiemetoderna. En annan högaktuell fråga är de ukrainska flyktingbarn som förväntas komma till Falun men även där anser Björn att vi är väl förberedda. Han betonar att vi redan har ”Centrum för flerspråkighet” där nyanlända barn förbereds i Svenska för att sedan integreras i någon av kommunens ordinarie skolor. Men Björns liv är inte enbart koncentrerat till skolvärlden. Förutom att han är gift och har två tonårsdöttrar gillar han konditionssport och ordnar whiskeyprovningar. Kanske för att promota sin egen privatimport från ett destilleri i Skottland.

Anders Lindh möter Aya Slaiby

Aya tycker att politiker skall lyssna mer på folket så hon tog tjuren vid hornen och ställde Faluns kommunalråd inför ett antal tuffa frågor. Under nästan två timmar diskuterade dom frågor om politik, skola, integration, fritidsgårdar och jämlikhet. och frågan är vem som lärde sig mest. Men klart är att Anders lyssnade och noterade.

Inbjudan till föreningsträff med politik och kulturhistoria.

Villa Bergalid i Falun

Muhammed Khalid – Ny ordförande i MUF.

Vid Moderata Ungdomsförbundets (MUF) årsmöte valdes Muhammed Khalid till ny ordförande. Muhammad är 18 år och går sista året på Kristinegymnasiets samhällsprogram och är intresserad av fotboll, hockey och politik.

2022-04-11 genomförde vi årets första utbildning på temat;

Moderata frågor i kommunpolitiken.

Moderaterna i Falun presenterar;

Elias Åkerman, 22 år och f.d. ordförande i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Falun och 1:e vice ordförande i MUF Dalarna.

Elias säger att han varit politiskt aktiv sedan valrörelsen 2018 och intresserat sig för politiskt arbete i alla dess former men utbildning-, bostad- och näringslivsfrågor i synnerhet.

”Det är tre ämnen som håller ihop för en hållbar utveckling inom samhället och med en fungerande struktur av dessa kommer kommunen att kunna växa och förbli en attraktiv stad för alla innevånare i samhället”, säger Elias.

Elias är utbildad administratör och hr-assistent och jobbar i dag på ett tvätteri i Falun.

”Men jag är också intresserad av statistik och mode” avslutar Elias samtidigt som han välkomnar alla mellan 12 – 30 år till MUF i Falun.   

http://muf.se/medlem

En långsiktig hållbar personlig assistans

Att individens rätt i samhället för funktionsnedsatta är en självklarhet, utgångspunkt är att alla människor är olika men lika mycket värda. Att vi anser att huvudmannaskapet angående personlig assistans skall vara statlig och inte delad som idag, viket kan ge en fastlåsning för individen som inte kan flytta till annan kommun med risk att förlora assistansen. Dessutom händer det emellanåt att kommuner och stat gör olika bedömningar, vilket gör rättsosäkert för den enskilde. Dagens system med två huvudmän kan medföra integritetskränkande utredningar ex. har klockningar av toalettbesök funnits. Valfrihet och mångfald inom personlig assistans måste finnas. .i skall med all kraft stävja fusket inom den personliga assistansen och motverka organiserad brottslighet inom personlig assistans. Vi kommer att värna om LSS och därmed personlig assistans ska utformas så att personer som behöver vårt stöd allra mest skall få det.

Helena Lindström (M), Ordf. socialnämndenVanja Ottevall (M), 1;e vice Ordf. omvårdnadsnämndenAnna Wikbladh Granath (M)Linda Andersson (M)Gunilla Franklin (M)Eva Kyrk (M)Axel Ström (M)

(Gunilla Franklin och Eva Kyrk saknas på bilden)

Medlemsmöte

Det var bra uppslutning vid måndagens medlemsmöte (2022-03-28) där årets valrörelse diskuterades. Ett starkt ”kort” i organisationen är Moderata Ungdomsförbundet MUF, här representerade av Felicia Dahlström, Elias Åkerman (Ordförande i MUF), och Mohammad Khalid.

Trygghetsmätningar

Trygghetsmätningar genomförs nu i Falun. Falu kommun tillsammans med Borlänge, Karlstad och Örebro har bjudits in till ett fyraårigt projekt av Polisregion Bergslagen och Örebro Universitet att genomföra lokala områdesbaserade trygghetsmätningar. Hela syftet med projektet är att mäta hur trygga Faluborna är och därifrån utarbeta åtgärder för specifika områden. Det kan bli aktuellt med fler poliser, kameror eller bättre belysning i områden som upplevs som otrygga. Kommunstyrelsen har i dag godkänt förslaget.

Lämna ett svar